Algemene voorwaarden


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uitgevoerd door Sander Vlug, handelt onder de naam: Fotografie Sander Vlug.
Bij het boeken van een fotoshoot of andere opdracht gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Fotografie Sander Vlug. Deze zijn hieronder na te lezen.

 

Gegevens fotograaf

Website: www.sandervlug.nl
Telefoon : +31 (0)6 40273225
KvK : 65101456

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staat het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW).
Nadat telefonisch of per e-mail is aangegeven dat de opdrachtgever definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens bevestigd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de desbetreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gereserveerd. Met het terugsturen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijksfotografie wordt enkel gereserveerd na het terugsturen van de offerte. Zonder het terugsturen van de offerte wordt de dag dus niet gereserveerd.

 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren uit de offerte kan binnen een maand na het terugsturen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Indien de offerte na deze maand wordt uitgebreid, gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Fotografie Sander Vlug kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Mocht er een prijsverschil zitten tussen het moment van de offerte en het moment van de opdracht, wordt dit bespreekbaar gemaakt en ontvangt de klant een nieuwe offerte met de nieuwe prijzen. Helaas is Fotografie Sander Vlug genoodzaakt af en toe een prijswijziging door te voeren door de inflatie.

 

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen kunnen andere tarieven gelden. Ook voor het gebruik van een drone kan een toeslag worden gerekend.

 

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Sander Vlug denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren.  Indien een bepaalde locatie gewenst is te behoefte van de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. . 

 

Levering fotomateriaal

Voor bruidsfotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in JPEG, binnen 2-8 weken na de trouwdatum geleverd. Hierna wordt het fotoboek ontworpen. Ruwe bestanden worden niet geleverd.  Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt.  Fotografie Sander Vlug is hier niet voor verantwoordelijk.
Voor andere foto opdrachten: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 

Copyright

Alle beelden op deze website zijn van Fotografie Sander Vlug. Op al deze beelden rust het copyright van Fotografie Sander Vlug, deze mogen niet zonder toestemming gekopieerd of gebruikt worden. Foto's waarop u zelf staat en met uw toestemming geplaatst zijn, mogen door uzelf, niet commercieel, openbaar gemaakt worden. 

 

Auteursrecht 

- Auteursrecht van de foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant geeft schriftelijk of per email na de fotoshoot aan of hier bezwaar tegen is. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. 

- Eigendom Foto's

Foto’s uit de reportage mogen door Fotografie Sander Vlug gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in het portfolio op de website. Fotografie Sander Vlug blijft eigenaar van de door hem gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Mee fotograferen

Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. De fotograaf zal zijn best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is de fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of tweede fotograaf. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens 10 jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back-up!
Niet gebruikt materiaal is na 2 jaar niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

De fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. Indien de klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde USB-stick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

 

Trouwalbum

De klant ontvangt binnen 1 tot 4 weken na het versturen van de foto’s voor het album de eerste lay-out van het trouwalbum. De klant heeft vervolgens 2 weken om feedback te geven op het fotoalbum. Indien er een tweede wijzigingsronden is dient klant binnen 2 weken te reageren op dit concept. De fotograaf houdt uiteraard rekening met eventuele vakanties van bruidspaar.

Het album wordt door fotograaf opgemaakt. De klant ontvangt een Pdf-bestand ter goedkeuring en kan kosteloos correcties doorgeven (waarbij er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden). Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken. Indien de klant niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken zal het album niet meer in productie worden genomen. Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Fotografie Sander Vlug goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas persoonlijk afgeleverd bij de klant door Fotografie Sander Vlug. 

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgiftedatum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:
De factuur wordt uiterlijk twee dagen na de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 5 werkdagen na de factuurdatum te zijn betaald. Indien de klant de betaling niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum heeft overgeschreven, is de klant verplicht de wettelijke rente te betalen van 2% over het factuurbedrag.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijvoorbeeld een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de aanbetaling niet worden terugbetaald.  U dient bij boeken een aanbetaling van 10% over het totale offertebedrag te doen en uw boeking is na 48 uur bindend na het terugsturen van de offerte.

Voor fotoshoots en andere opdrachten:

De factuur wordt uiterlijk twee dagen na de opdracht verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 5 werkdagen na de factuurdatum te zijn betaald. Indien de klant de betaling niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum heeft overgeschreven, is de klant verplicht de wettelijke rente te betalen van 2% over het factuurbedrag.

 

Technische problemen.

Fotografie Sander Vlug zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Sony met drie camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back-up aanwezig van apparatuur. Fotografie Sander Vlug is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Fotografie Sander Vlug probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor zijn zo typerende ongedwongen, speelse wijze.
Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

 

Extra kosten

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor hij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Parkmobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

 

Annulering en/of ziekte van fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Fotografie Sander Vlug stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend. Echter, Fotografie Sander Vlug beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

Annulering en/of ziekte van klant

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijvoorbeeld een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de aanbetaling niet worden terugbetaald. U dient bij boeken een aanbetaling van 10% over het totale offertebedrag te doen en uw boeking is na 48 uur bindend na het terugsturen van de offerte.

Bij annulering langer dan 6 maanden voor de trouwdatum, dient 10% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Fotografie Sander Vlug.

Bij annulering binnen 6 maanden voor de trouwdatum, dient 20% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Fotografie Sander Vlug.

Bij annulering binnen 3 maanden voor de trouwdatum, dient 40% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Fotografie Sander Vlug.

Bij annulering binnen 6 weken of minder van de trouwdag, dient 75% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Fotografie Sander Vlug.

 

Drone

De drone mag alleen gevlogen worden door personen met een vliegbewijs. Indien geen vliegbewijs aanwezig is, mag er niet worden gevlogen met een drone. De fotograaf is in bezit van een vliegbewijs voor drones. Het vliegen van de drone kan alleen als dit is toegestaan in combinatie met de plaatselijke regels welke zijn opgesteld. De fotograaf beslist op de dag zelf of er met de drone gevlogen kan worden, dit kan te maken hebben met de weersomstandigheden of plaatselijke omstandigheden.  Mocht er niet met de drone gevlogen kunnen worden worden hiervoor geen kosten berekend. Wordt de vlucht vroegtijdig stopgezet door omstandigheden wordt het bedrag in rekening gebracht. 

 

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan de fotograaf voldane bedrag of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden. De fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de herboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. 

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Lees hier meer over privacy.

 

Klachten

Klachten over het geleverde werken dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering vanuit Fotografie Sander Vlug, per email/telefonisch aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

 

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven. Alleen werk van Fotografie Sander Vlug mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

 Fotografie Sander Vlug is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf. Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terugziet in uw album.

 

Disclaimer

Fotografie Sander Vlug is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden.  Fotografie Sander Vlug geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Fotografie Sander Vlug.